• Slide Basic 01

Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II - hromadná

Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II - hromadná  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín konání
20. listopadu 2019
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Monika Kadlecová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
5
Cena
0
Garant
Mgr. Monika Kadlecová - kadlecova@nidv.cz ,tel.: 482 360 516, mobil: 770 152 598
Číslo programu
B84-11-17-192
Číslo akreditace

Anotace

Konzultace je zaměřena na problematiku realizace projektů v rámci výzvy č. 02_18_63 a 02_18_064 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV a je určena zástupcům MŠ, ZŠ, školních družin a školních klubů.  V první části konzultace budou představeny základní povinnosti a postupy příjemce dotace při realizaci projektu. Jedná se o tyto oblasti:Finanční řízení

 Dokladování výstupů a MI

 Kontroly

 Archivace

 Publicita

 Nesrovnalosti

 Změny projektů

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu

 Zdroje informací

 Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.