Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
Bude upřesněno
Místo konání
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Petr Jan Juračka
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
16
Cena
1830
Garant
Mgr. Marie Effenberková - effenberkova@nidv.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
C94-03-19-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Dvoudenní vzdělávací program je prostřednictvím jednotlivých aktivit (příspěvků) zaměřen na podporu zvýšení zájmu o nejnovější poznatky v oblasti přírodovědných předmětů na základních a středních školách.  Vzdělávací program je určen pedagogům, kteří si chtějí rozšířit dovednosti směřující na posílení přírodovědné gramotnosti žáků na základních a středních školách a k zefektivnění výuky v  konkrétním předmětu.  Koloběh života v přírodě se promítá i do chování života lidí. Na toto téma je zařazen seminář s názvem Síla zvyku. Je veden psychologem s psychoterapeutickými zkušenostmi. Obsah jednotlivých přípěvků je popsán níže a jednotlivé aktivity tvoří samostatné celky. Na závěr každého bloku bude diskuse.Interaktivní výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (Přednáška s praktickými ukázkami, 90 MIN)

Zaujetí žáků pro fyziku či chemii většinou mizí po seznámení se s prvním vzorečkem či nepochopitelnou definicí. Využijme zájmu dětí pro moderní informační technologie a ukažme jim, že se dá tablet či notebook použít i jinak, než na procházení stránek Facebooku. V příspěvku budou zmíněny možnosti využití školních měřicích systémů v různých typech výuky. Prezentace bude obsahovat praktickou ukázku práce s jedním takovým systémem na příkladu několika jednoduchých školních pokusů. Zamyslíme se nad funkcí školního pokusu a jeho podobami ve školní praxi. Příspěvek ukáže současným i budoucím učitelům mnohdy opomíjený význam přívlastku „interaktivní“ ve spojení s výukou.

Vizualizace radioaktivity pro ZŠ a SŠ prostřednictvím detektoru MX-10 (Přednáška s praktickými ukázkami, 90 MIN)Detektor MX-10 je unikátní pomůcka vyráběná českou firmou ve spolupráci s UTEF ČVUT a Cernem, která umožňuje názornou vizualizaci radioaktivity s následným vyhodnocením. Pro výuku radioaktivity na SŠ a ZŠ byla vytvořena a dále se vytváří sada demonstračních experimentů. Tyto experimenty jsou postupně ověřovány ve výuce na českých školách, ale v anglické verzi jsou dostupné i pro zahraniční účastníky na webu výrobce detektoru.Na semináři se učitelé krátce seznámí s funkcí detektoru, ale především uvidí praktické využití detektoru ve výuce na ZŠ či nižším, resp. vyšším gymnáziu. K demonstracím budou použity běžně dostupné bezpečné primární radionuklidy a také Školní zdroj záření alfa.Techniky přírodovědné mikro a makrofotografie (Workshop, 90 MIN)V rámci aktivity budou řešeny otázky:  „Zaujala Vás někdy perfektně ostrá skládaná mikro či makrofotografie, složená z několika různě zaostřených snímků? Anebo fotografie pořízené z různých typů mikroskopů?“Výše uvedené techniky si budou moci účastníci vyzkoušet s lektorem Petrem Janem Juračkou, který se vědecké mikro a makrofotografii věnuje již mnoho let na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kromě optického mikroskopu, makroobjektivů a fotoaparátů obsluhovaných počítačem, budou k dispozici i makroblesky, zajímavé fotogenické přírodniny a všelijaké speciální mikrofotografické pomůcky. Prakticky vedena přednáška umožní účastníkům odnést si domů vlastní mikro či makrofotografie, které byste bez těchto speciálních pomůcek nemohli pořídit.Digitální třída (Přednáška, 45 MIN)Efektivitu výuky přírodních věd s využitím IT lze zvýšit vybudováním digitální třídy. Zaměříme se na otázky, které je nutné si položit a zodpovědět před započetím budování tabletové, netbookové nebo notebookové učebny. Vhodné typy zařízení, jejich propojení do digitální třídy, co by měl umožňovat řídící sw, jakou platformu mobilních zařízení zvolit a podobně včetně doporučené posloupnosti jednotlivých kroků.Zabezpečení školního internetu (Přednáška, 45 MIN)Moderní výuka se neobejde bez využívání mobilních zařízení (tablety, smartphony, netbooky, atd.), ať již školních nebo žákovských. S jejich implementací do vzdělávacího procesu je nicméně nutné řešit otázku bezpečnosti, tj. jak zabezpečení školního sw a hw, tak naplnění povinností vyplývajících z legislativy v oblasti zabezpečení obsahu procházejícího školní infrastrukturou. Zaměříme se na zejména obsahovou bezpečnost.Výuka přírodních věd na středních a základních školách se systémem PASCO (Workshop, 45 MIN)Zajímavé experimenty mohou být oživením nejen  základních přírodovědných předmětů, ale i specializovaného učiva průmyslových či jiných odborných škol.  V rámci workshopu budou představeny nástroje, s jejichž pomocí studenti nejen pochopí problematiku, ale zážitek z bádání je motivuje k dalšímu studiu.

Účastníci budou seznámeni s praktickou ukázkou využití systému PASCO na středních a základních školách. Experimentální výuka přírodních věd pomocí PASCO (Přednáška, 45 MIN)

Rádi byste svým žákům přiblížili fungování přírodních zákonů jazykem, který pro ně bude srozumitelný? Chcete, aby se neviditelné věci staly viditelnými? Pomocí systému PASCO studenti nejen nahlédnou do světa profesionálů, ale podle hesla „Věda není žádná věda“ se stanou součástí objevování zákonitostí světa kolem nich. Uvidíte, jak  jednoduchým, rychlým a efektivním způsobem vysvětlit teorii, udělat experiment a vyhodnotit výsledky ve vyučovací hodině.Vizuální programování (Workshop, 90 MIN)Vizuální programování v prostředí Robo PRO firmy Fischertechnik je založeno na principu sestavování a logického propojování komponent, které je možné ve většině případů parametrizovat (tedy nastavit vstupní nebo výstupní hodnoty komponent). Při spuštění takto vytvořeného programu je možné kontrolovat činnost robota a současně aktuální pozici v programu. Tím se jednoduše ověřuje logika vytvořeného programu. Program se nepíše v textovém editoru, ale je graficky sestavován.Praktická ukázka se bude týkat měření vzdálenosti infračerveným dálkoměrem a regulace pohybu robota nastavenou minimální a maximální hodnotou vzdálenosti od překážky. Tedy robot bude zachovávat nastavenou vzdálenost od překážky v nastaveném intervalu hodnot.Seznámení s projektem – programComenius, Listening to theUniverse by CosmicRayDetection (Přednáška 90 MIN)Projekt je zaměřen na podporu technického a přípovědního vzdělávání. Jde o bilaterární projekt dvou škol – v ČR a ve Francii. V rámci projektu se žáci seznámí s teorií kosmického záření. Na území ČR a Francie je síť detektorů, které detekují spršky sekundárních částic kosmického záření a měří fyzikálně zajímavé údaje o vysokoenergetickém kosmickém záření o energii cca 1014eV. Zaznamenaná data lze upravit do srozumitelného formátu. V rámci projektu se žáci naučí rozumět těmto datům, zpracovávat je a vyhodnocovat je za pomoci prostředků ICT.Síla zvyku (Workshop 90 MIN)Většina našich rozhodnutí, které denně provádíme, jsou ve skutečnosti zvyky. Zvyky mají neskutečný dopad na zdraví, produktivitu práce, finanční situaci a život vůbec. Obsah semináře bude zaměřen na  -  1/ NOVÉ CHÁPÁNÍ LIDSKÉ POVAHY a  2/NOVÉ CHÁPÁNÍ FUNKCE ZVYKU   (to je potenciál ke změně vzorců chování).