• Slide Basic 01

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno, 8.30 - 15.00
Místo konání
NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Mgr. Renata Jandová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
1050
Garant
Jan Turoň - turon@nidv.cz ,
Číslo programu
Y22-09-13-192
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

Seminář představuje pedagogům projektovou metodu jako nástroj vhodný pro práci s nadanými a výjimečně nadanými žáky. Přispívá k rozvoji integrace nadaných žáků v běžných třídách základních a středních škol, zvládnutím projektu jako způsobu rozvoje nadaných v rámci obohacení výuky. Velkým přínosem je kurz i pro pedagogy volného času, kteří také mohou naplno využít potenciál projektové metody s akcentem na práci s nadanými žáky. Seminář přinese účastníkům kromě teoretických základů také příležitost sdílet svoje zkušenosti a navrhnout vlastní projekty, ke kterým dostanou zpětnou vazbu.Použité metody: přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, interaktivní workshop, on-line studium, konzultace prezenční, on-line konzultace.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

• Teorie a praxe projektové výuky

• Výhody a nevýhody projektového pojetí výuky, kdy projektovou výuku použít a jaké jsou její limity.

• Problematika motivace, jako klíčového prvku úspěšné realizace projektu u nadaných žáků.

• Zásady správné tvorby projektu – co je a co není v pedagogice projekt.

• Projektová výuka vs. integrované celky.

• Specifika využití projektové výuky při práci s nadanými žáky.

• Ukázky dobré praxe projektové výuky v různých odborech a stupních výuky.

• Tvorba vlastního projektu ve skupině, jeho prezentace a rozprava.