• Slide Basic 01

Techniky a postupy v kariérovém poradenství pro základní školy

Techniky a postupy v kariérovém poradenství pro základní školy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
leden 2020
Místo konání
krajské pracoviště Karlovy Vary, Západní 15, 36001 Karlovy Vary
Lektor
Mgr. Markéta Pešťáková
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci
Počet hodin
8
Cena
880
Garant
Mgr. Dana Chmelová - chmelova@nidv.cz ,tel.: 353 226 219, mobil: 775 755 035
Číslo programu
B74-03-15-201
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Vzdělávací program je doporučen účastníkům s již základním povědomím o kariérovém poradenství, je zaměřen na analýzu sociodynamického prostředí žáka, rodinný kontext a z toho vyplývající žákovy potřeby. Velká část je dále věnována technikám pro práci s žáky: využití mapování, koučovacích a emočních karet a dalších pomůcek při konkrétních aktivitách. Program se zabývá koučovacím přístupem v kariérovém poradenství, riziky syndromu vyhoření a nutností psychohygieny a metodické podpory pracovníků kariérového poradenství. Program je zacílen na rozvoj dovedností v oblasti kariérového poradenství a schopnost podpory žáka na jeho cestě k profesnímu uplatnění.Přehled jednotlivých témat:Práce v sociodynamickém prostředí žáka (1 vyuč. hodina), techniky pro práci s žáky I (2 vyuč. hodiny), techniky pro práci s žáky II (2 vyuč. hodiny), koučování jako nástroj osobního rozvoje (1 vyuč. hodina), koučovací přístup ve výuce a v kariérovm poradenství (1 vyuč. hodina), prevence syndromu vyhoření, psychohygiena, metodická podpora, možnosti a formy spolupráce s dalšími institucemi (1 vyuč. hodina).