Syntaktická problematika češtiny ve výuce

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
21. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ
Počet hodin
8
Cena
840
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
B36-03-17-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Prakticky zaměřený a interaktivní seminář je určen k prohloubení znalostí syntaktické problematiky a k praktické aplikaci těchto znalostí ve školní praxi. Seminář bude věnován dvěma základním tematickým okruhům. Podle těchto okruhů bude seminář rozdělen na 1. část - Úvod do problematiky výuky syntaxe, 2. část - Tradiční koncepce výuky na školách, 3. část - Moderní směry, 4. část shrnutí, diskuze, zdroje, možnost konzultace.

První okruh se bude zabývat problematickými jevy tradiční koncepce syntaktické výuky na našich školách (tzv. závislostní syntaxe): věty dvojčlenné a jednočlenné, typy přísudků a jejich rozlišení, předmět × příslovečné určení, doplněk ×přívlastek × příslovečné určení, metodika větného rozboru – grafický záznam stavby věty a souvětí, smysl a cíl výuky syntaxe – interpunkce, předcházení formulačním nedostatkům a dvojznačnostem, schopnost analytického myšlení o struktuře jazyka apod.

Ve druhém okruhu problematiky se budeme věnovat moderním směrům syntaktického bádání v současné lingvistice a možnostem aplikace moderních koncepcí ve výuce ČJ ve škole, zejména valenční syntaxi.

Účastníci budou též seznámeni s dalšími zdroji poučení o syntaktické problematice pro odbornou veřejnost i pro školu: skladby češtiny, cvičebnice apod.