• Slide Basic 01

Kolokvium ředitelů

Kolokvium ředitelů  pro MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro MŠ
Termín konání
26. března 2020, 9.00 - 14.00
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Bc. Alena Kroupová
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
750
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - strasikova@nidv.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
I16-01-16-201-02
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Vzdělávací program zaměřený na získání manažerských kompetencí a praktickou výměnu zkušeností vedoucích pracovníků. Obsahem semináře budou specifické podmínky managementu ve školském prostředí, plánování - druhy plánů, rozpočet, výkaznictví, personalistika - výběr a vedení lidí, odměňování, řízení organizace - vnitřní řády a interní předpisy, hodnocení školy, závěrečná zpráva, školní vzdělávací programy, vztahy na pracovišti a problematika sociálně patologických jevů. Dané okruhy budou vysvětlovány i na konkrétních případech a dále doplněny zkušenostmi z praxe účastníků. Seminář je určen pro všechny ředitele škol a školských zařízení, zejména pak pro absolventy funkčního studia. Součástí semináře je závěrečná diskuse k problematice změn v současném školství.