• Slide Basic 01

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
27. dubna 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
1100
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
R11-03-17-201
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Ve dvou jednohodinových společných částech (na začátku a na konci) představí lektoři všechny autorsky zpracované pomůcky a pomocné tisky pro realizaci pokusů v hodinách, kroužcích a dokonce i doma.  Pozornost bude věnována také metodice pokusů, bezpečnosti práce a zásadám při realizaci demonstračních i žákovských pokusů zaměřených na děti 5 -8 let.  Zároveň lektoři oddemonstrují asi 10 pokusů, které účastníci snadno zrealizují sami a jejichž provádění není třeba speciálně individuálně nacvičovat.

Dále se účastníci rozdělí na tři skupiny a ty se pravidelně prostřídají na třech pracovištích, které povede vždy jeden ze tří lektorů. Budou pracovat ve dvojicích a na každém pracovišti si sami provedou cca 6 pokusů. Zároveň si vyzkouší komentování a vysvětlování probíhajících dějů dětem 5 – 8 let s důrazem na souvislosti s jim známých z běžného života.

V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce a bude se stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.

Vzdělávací program je plně v souladu s cíli RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a s cíli RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i v souladu se záměry rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky).