• Slide Basic 01

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
24. ledna 2020, 8.00 - 12.15
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Martina Dočekalová
Doporučeno
pedagogům všech SŠ
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
PhDr. Milena Pítrová - pitrova@nidv.cz ,mobil: 731 503 726
Číslo programu
20-33-21-AJ-01
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Konzultační semináře k hodnocení písemné práce v rámci společné části MZ jsou určeny všem vyučujícím cizích jazyků.Seminář bude zaměřen především na následující témata:• specifikace písemného projevu;• ověřované dovednosti;• zadání písemné práce;• základní charakteristiky písemné práce;• centrální hodnocení písemných prací;• souhrnné výsledky z písemného projevu maturantů;• práce s kritérii hodnocení.Poznámka: Konzultační semináře k hodnocení písemné práce ve společné části MZ navazují na obsah výukového modulu k metodologii a hodnocení písemné práce (PP) základního školení pro hodnotitele PP a rozšiřují tedy poznatky o hodnocení písemných prací získané studiem modulu. Doporučujeme proto, aby si účastník prostudoval výukové moduly k metodologii a hodnocení PP z daného cizího jazyka. Tyto moduly (ve formátu PDF) si mohou účastníci seminářů stáhnout z úložiště, jehož adresu naleznou v pozvánce na školení, kterou všem zájemcům zašle NIDV (certifikovaní účastníci si mohou tyto studijní moduly prostudovat v Elektronické knihovně informací LMS, k níž mají neomezený přístup).Semináře jsou určeny pro vyučující, kteří se těchto seminářů nezúčastnili v minulém školním roce.