Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
18.9. a 16.10. 2019-časový harmonogram po oba dny 9.00- 15.30
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Naděžda Kalábová
Doporučeno
vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času
Počet hodin
16
Cena
2000
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
M82-03-18-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Popis vzdělávacího programu:Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením jsou souhrnem metodických návodů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.1. den1. Tvoříme z přírodního materiálu (1,5 hodiny)

Představení lektorů, tvořivá hra s využitím přírodního materiálu jako výchovný prostředek, její význam, výběr a její využití při práci s dětmi, nápadník kreativních činností a her s využitím materiálu, který se nachází v přírodním prostředí, diskuse, předávání zkušeností účastníků (Přírodní materiál, Skřítkové z přírodnin, Rostlinné obrázky, Mozaika z přírodního materiálu, Malované kameny, Písmenka z kamínků, Aranžované větvičky, Otisky přírodnin, Obrázky z ořechových skořápek) .2. Přírodovědné znalosti a dovednosti (0,5 hodiny)

Význam znalostních a dovednostních her přírodovědného zaměření, jejich využití při práci s dětmi, praktické ukázky, náměty a podněty k možným změnám, realizace aktivit v přírodním prostředí (Textové hry, Poznáváme zvířátka, Obrázková šifra, Slovní popis, Zapamatování, Zábavné šifry).3. Přírodovědné vytváření (1 hodina)

Význam tvořivých her přírodovědného zaměření jejich využití při práci s dětmi, zobrazení pohybu na základě pozorovacích schopností, praktické ukázky, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů.

(Výtvarné vyjádření zvířecího pohybu, Proudění vody, Věty s obrázky, Fantastický strom, Pyšná houba, Listy v listu, Mýdlo s vůní koření, Sluníčka, Veselá zvířátka (veverka s kloboukem, liška s novým kožichem, žirafa s korálky …), Pohádkový les, Barevný svět, Barvy a ovoce, Květinové korálky, Květinové obrázky s využitím fantazie (odkrývací technika, mačkaný krepový papír, obrázek z látky, písmenková kytka)4. Putování s lesními skřítky (1,5 hodiny)

Inspirace – hry v lese, motivované pohádkou, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi (Závod s pamětí, běh s předměty, Cesta podle provázku, Vědomostní závod, Hry mezi stromy, Tajné šifry, Přírodovědné úkoly (hledání šišek na čas, na počet, provaz ze šišek, hod šiškou na cíl), Jednoduché úkoly, Lesní honička, Vyhledávání informací, Tajenky, Šifry, Křížovky a doplňovačky přírodovědného zaměření, Příroda a její proměny, Dorozumívání mezi skřítky, Lesní Olympiáda, Nevíš jak dál, dřepni, Strašidelný les).5. Skřítkovy tajné šifry (0,5 hodiny)

Ukázka pracovních listů, jejich využití, co přináší dětem nového, nové náměty, možnost zapojení dětí do aktivit rozvíjejících myšlení a kladný vztah k přírodě, zkušenosti a praktické ukázky účastníků (Tečkovaná abeceda, Zaječí korálkový slalom, Jednoduchá křížovka, Šifrované názvy, Prapodivné ryby).6. Pohybové hry v přírodě (1,5 hodiny)

Inspirace – pohybové hry v přírodě, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi s využitím slovní metody, aktivizující metody, situační metody a metody skupinového kreativního myšlení (Drobné pohybové hry (najdi svůj strom, Stromovka, na zvířátka, žabí závody, …) Herní činnosti pro jednotlivce (šifrované úkoly, křížovky, doplňovačky, postřehy cestovatelů), Turistika a pobyt v přírodě, Soutěže družstev (soutěžní disciplíny s využitím přírodního materiálu, úkoly motivované zvířátky, skok s batohem), Cesta za pokladem, Orientace v prostoru, Mravenci se nedají, Otázky a odpovědi).7. Pohádkový les (0,5 hodiny)

Inspirace – hry v přírodě motivované pohádkou, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi (Barevné kroužky, Vyprávění příběhu, Veršování se zvířátky, Království malých příšerek, Návštěva moudré sovy).8. Hry se zvířátky (1 hodina)

Inspirace – hry motivované zvířátky, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi s využitím slovní metody, aktivizující metody a metody skupinového kreativního myšlení (Malování a veršování se zvířátky, Rozstříhaná zpráva, Hadí ocásky, Popletené věty, Zábavné úkoly a hry (želví závody, račí závody, hadí závody, čapí honička,…), Medvědí matematika, Zvířátka a čáry, Šifrované názvy, Nedokončené věty, Zvířátka a vyjmenovaná slova, Péče o domácí zvířata, Vlastnosti zvířátek, Přírodovědné otázky, Chybné věty, Kdyby, Škola zvířátek).2. den9. Pohybové hry v přírodě II (2 hodiny)

Inspirace – pohybové hry v přírodě, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi s využitím slovní metody, aktivizující metody, situační metody a skupinového kreativního myšlení (Lesní závody, Ukryté názvy rostlin, Hledání ztracených zvířátek, Na mravence, Soutěž družstev, Schovávaná, Hry s barvami, Beruškyáda)10. Veršování se zvířátky (0,5 hodiny)

Význam aktivit s motivačními prvky přírodovědného zaměření – hry se slovy, výběr a využití při různých formách zájmového a neformálního vzdělávání, jednoduché hry přírodovědného zaměření na rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace námětové činnosti, kreativní skupinové myšlení (Roční období, Přírodovědné hádanky)11. Přírodovědné úkoly (1 hodina)

Plnění úkolů souvisejících s přírodou, jejich význam a využití při práci s dětmi (Zvěřinec, Papoušek, Zjišťování informací, Motýlí housenka, Najdeme se? Lístečky vědomostí, Jazykolamy).12. Přírodovědné úkoly II (1 hodina)

Inspirace pomocí smyšleného pohádkového příběhu, plnění úkolů s přírodovědným zaměřením, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi, pravidla a bezpečnost při realizaci (Plnění jednoduchých úkolů v přírodním prostředí, rozluštění šifrované zprávy).13. Říše živočichů (1,5 hodiny)

Inspirace – hry motivované zvířátky podporující kladný vztah k přírodě, využití poznatků získaných pozorováním a vnímáním okolí, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi s využitím slovní metody, aktivizující metody a metody, situační metody a skupinového kreativního myšlení, význam her, jejich využití (Jednoduché úkoly, Skryté názvy, Veselá zvířátka, Mlsná housenka, Nedokončené věty, Zvířátka a slova)14. Šiškyáda (0,5 hodiny)

Ukázka her a aktivit, využití přírodního materiálu k soutěžím a hrám v prostředí přírody, využití metod zážitkové pedagogiky, motivace, zpětná vazba, řešení problémů s využitím her, bezpečnost při realizaci (Hledání šišek na počet, provaz ze šišek, soutěž o největší šišku, Panáček ze šišky, Běh s plnou náručí šišek, hledání šišek na čas)15. Co se děje v pohádkovém lese (1 hodina)

Hry s fantazií rozvíjející ekologické cítění, inspirace námětově bohaté činnosti, plnění úkolů souvisejících s přírodou, jejich význam a využití při práci s dětmi (Pohádková hra s fantazií, Hry k zamyšlení aneb Nech brouka žít, Povídání o životě zvířátek)16. Ukončení a vyhodnocení kurzu (0,5 hodiny)

Závěrečná diskuse, náměty od účastníků k jednotlivým aktivitám a celkovému průběhu kurzu.Časový harmonogram vzdělávacího programu:1. den

11.00 – 12.00 Příjezd, ubytování

12.00 – 13.00 Organizace, oběd

13.00 – 14.30 Vytváříme z přírodního materiálu (1,5 hodiny)

14.30 – 15.00 Přírodovědné znalosti a dovednosti (0,5 hodiny)

15.00 – 16.00 Přírodovědné vytváření (1 hodina)

16.00 – 16.15 Občerstvení

16.15 – 17.45 Putování s lesními skřítky (1,5 hodiny)

17.45 – 18.15 Skřítkovy tajné šifry (0,5 hodiny)

18.15 – 19.00 Večeře

19.00 – 20.30 Pohybové hry v přírodě (1,5 hodiny)

20.30 – 21.00 Pohádkový les (0,5 hodiny)

21.00 – 22.00 Hry se zvířátky (1 hodina)2. den 

7.30 - 8.00 Snídaně              

8.00 - 10.00  Pohybové hry v přírodě II (2 hodiny)

10.00 – 10.30 Veršování se zvířátky (0,5 hodiny)

10.30 – 10.45 Občerstvení

10.45 – 11.45 Přírodovědné úkoly (1 hodina)

11.45 – 12.45 Přírodovědné úkoly II (1 hodina)

12.45 – 13.15 Oběd

13.15– 14.45 Říše živočichů (1,5 hodiny)

14.45 – 15.15 Šiškyáda (0,5 hodiny)

15.15 – 15.30 Občerstvení

15.30 – 16.30 Co se děje v pohádkovém lese (1 hodina)

16.30 – 17.00 Ukončení a vyhodnocení kurzu (0,5 hodiny)