Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
18. září 2019, 08.30 - 14.30
Místo konání
NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Magdalena Čavojská
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, výchovní poradci
Počet hodin
6
Cena
640
Garant
PaedDr. Ellen Mlátilíková - mlatilikova@nidv.cz ,mobil: 731688641
Číslo programu
L50-51-15-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s problematikou rozvoje nadaného, nebo výjimečně nadaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Účastníci se naučí, jak individuální vzdělávací plán pro nadané žáky tvořit na základě doporučení školského poradenského zařízení a jak ho úspěšně realizovat a vyhodnocovat. Práce s individuálními vzdělávacími plány se tak začlení do budovaného systému péče o nadání ve škole.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
  • Spolupráce s poradenským zařízením a tvorba individuálního vzdělávacího plánu.

  • Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka a související legislativa.

  • Regionální souvislosti a možnosti.

  • Zkušenosti z konkrétních škol, přehled po republice.

  • Příklady tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro nadané žáky a jejich úspěšné realizace.Tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro nadaného žáka, jako součást školního systému podpory nadání.