Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  určeno pro MŠ, ZUŠ, DDM

Zpět
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul
určeno pro MŠ, ZUŠ, DDM
Termín konání
6. září 2018
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PhDr. Miloš Beneš, Judr. Zuzana Machalová, Mgr. Bc. Miroslav Jiřička, Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, Mgr. Jiří Maléř
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
3620
Garant
Bc. Pavla Olachová - olachova@nidv.cz ,tel.: 222 122 312, mobil: 731 503 735
Číslo programu
K01-05-12-182
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště.