Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  určeno pro MŠ, ZUŠ, DDM

Přihlásit Zpět
Podtitul
určeno pro MŠ, ZUŠ, DDM
Termín konání
6. září 2018
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PhDr. Miloš Beneš, Judr. Zuzana Machalová, Mgr. Bc. Miroslav Jiřička, Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, Mgr. Jiří Maléř
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
6400
Garant
Bc. Pavla Olachová - olachova@nidv.cz ,tel.: 222 122 312, mobil: 731 503 735
Číslo programu
K01-05-12-182
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště.