Matematika pro život - základní školy  Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony.
Termín konání
8. října 2019, 09.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Aneta Sebera Měřínská - merinska.aneta@nidv.cz ,mobil: 732 616 045
Číslo programu
19-36-20-MA-ZŠ-01
Číslo akreditace
MSMT-10691/2016-1-315

Anotace

Seminář, který volně navazuje na stejnojmenné semináře z let 2016-2018, je zaměřen na problematiku rozvoje matematické gramotnosti na základních školách a jejího využití v praktickém životě. V semináři je vhodně propojen obecný kontext řešení dané problematiky s ukázkami dalších aktivit pro žáky, které byly ověřeny přímo v prostředí základních škol. Účastníkům semináře je dán prostor pro jejich samostatnou i skupinovou práci.