• Slide Basic 01

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
14. února 2020, 08.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Helena Kumperová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci, asistenti pedagoga, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
650
Garant
Bc. Martina Krumpolcová - martina.krumpolcova@npicr.cz ,tel.: 353 590 369, mobil: 775 755 038
Číslo programu
S83-03-15-201
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

V rámci vzdělávacího programu budou rozebrány projevy, diagnostika a etiologie poruchy autistického spektra. Seminář se bude zabývat specifickými metodami a strategiemi při aplikaci podpůrných opatření při vzdělávání dětí s PAS v běžném vzdělávacím proudu. Součástí programu bude ukázka kompenzačních pomůcek a výukových materiálů, vzorového individuálního vzdělávacího plánu (IVP), pomůcek pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozbor kazuistik dle přání účastníků.

• Základní informace o PAS (zejm. dg. Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus) - příčiny vzniku poruch autistického spektra, diagnostická triáda, nespecifické projevy chování, typologie dítěte s PAS z hlediska sociálního chování, seznámení s nejčastějšími přidruženými poruchami

• Základní principy strukturovaného učení: vizualizace, strukturalizace výuky, motivace žáka, individuální přístup

• Organizace vzdělávání – úprava prostředí, režimu výuky, výukové metody a formy práce

• Role asistenta pedagoga

• Tvorba individuálního vzdělávacího plánu

• Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

• Trávení volného času (přestávky, družina, mimoškolní aktivity….)

• Zvládání problémového chování

• Práce s třídním kolektivem

• Spolupráce rodiny a školy