• Slide Basic 01

Proškolení odborníků SPC pro PUP MZ u žáků se SVP (zdravotní postižení)

Proškolení odborníků SPC pro PUP MZ u žáků se SVP (zdravotní postižení)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
03. října 2023, 8.30 - 17.00
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA;Mgr. Ilona Větrovská; Lektoři NPI ČR
Doporučeno
odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni
Počet hodin
8
Cena
1320
Garant
PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D. - svetlana.durmekova@npi.cz ,tel.: 778 972 670, mobil: 778 972 670
Číslo programu
23-55-11-51
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino. Élargissez vos perspectives de trading et explorez de nouvelles opportunités avec IMMEDIATE PEAK.

Anotace

Obecný úvod (4 hodiny): Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA, Mgr. Ilona Větrovská
Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou týkající se ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou (MZ) a s koncepcí MZ. Dále budou probrány koncepce MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, kategorizace žáků s PUP MZ a  konkrétní možnosti úprav, které jim lze u MZ nabídnout, včetně ukázek upravené testové dokumentace. Následovat bude praktická ukázka vystavení doporučení ŠPZ v informačním systému CERTIS, se kterým budou účastníci ve své praxi pracovat. Obecný úvod bude zakončen diskuzí nad probranými tématy.
Praktická část (4 hodiny) – rozdělení do skupin podle typu zdravotního postižení: PhDr. Václava Tomická, Ph.D. – poruchy řeči a komunikace, Mgr. Jana Barvíková – sluchové postižení, Mgr. Jana Trčková – zrakové postižení, Mgr. Radovan Benda – tělesné postižení, Mgr. Zuzana Žampachová – poruchy autistického spektra
S účastníky budou probrány specifika vyšetření a diagnostické postupy vyšetření jako základ pro doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se zdravotním postižením. Dále budou účastníci seznámeni se zpracováním posudku jako podkladu k zařazení žáka k maturitní zkoušce. Témata budou demonstrována a rozebrána na modelových kazuistikách. Praktická část bude zakončena diskuzí nad probranými tématy.


Poznámka: Jen pro pracovníky SPC. Účast na VP je podmíněna doložením diplomu o absolvovaném magisterském studiu speciální pedagogiky nebo psychologie a u zaměření NKS i doložením vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce z logopedie v rámci magisterského studia.
Maximální počet účastníků v jednotlivých odpoledních skupinách je 15. Pokud by se do některé ze skupin přihlásilo více než 15 osob, bude pro zařazení do skupiny rozhodující doba přihlášení na VP.
(Vlastní vzdělávání začne v 9 hodin, předtím připojování k online schůzce v MS Teams.)