• Slide Basic 01

Jak motivovat žáky středních škol při výuce cizího jazyka

Jak motivovat žáky středních škol při výuce cizího jazyka

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
23.11. a 30.11. 2023, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Ing. Jana Kozáková
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
16
Cena
1950
Garant
Mgr. Lucie Vrbová - lucie.vrbova@npi.cz ,mobil: 778 972 287
Číslo programu
E17-04-20-232-01
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Vzdělávací program je určený pro učitele cizích jazyků na gymnáziích a středních školách, kteří by chtěli podnítit větší zájem o studium cizího jazyka u svých žáků a zlepšit jejich aktivitu v hodinách, a tím i jejich výsledky učení.
Kurz je rozdělen do čtyř 4 -hodinových bloků v celkovém rozsahu 16 hodin.
Součástí všech bloků budou praktické ukázky aktivit, včetně rozboru jejich motivační a didaktické funkce, a také vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.
První dva bloky budou zaměřeny na charakteristiku potřeb dospívajících žáků. Nejprve budou účastníci během diskuze sdílet svoje zkušenosti s dospívajícími žáky a pokusí se najít společné rysy žáků této věkové skupiny s ohledem na jejich věkové zvláštnosti, charakteristiky a zájmy. Tyto rysy poté budou shrnuty prostřednictvím (teenagery oblíbené) kvízové hry Kahoot!, při níž se používá Internet. Součástí tohoto bloku bude rovněž aktivita na hraní rolí (role-play), díky níž se účastníci budou moci vžít do role dospívajících žáků v různých situacích v hodině cizího jazyka, a tím i lépe pochopit jejich prožívání.
V této části budeme ve skupinové aktivitě využívající myšlenkové mapy analyzovat příčiny nedostatečné motivace ke studiu cizího jazyka a v diskuzi pak navrhovat způsoby přecházení problémů souvisejících se žáků studentů do výuky.
Ve třetím a čtvrtém bloku si ukážeme hlavní principy, na nichž jsou založeny aktivity vhodné pro teenagery a jejichž cílem je umožnit všem žákům uspět, což je jeden z hlavních předpokladů vytvoření motivace. Aktivity budou zaměřené jak na procvičování jazykových prostředků (slovní zásoby a gramatiky), tak i na rozvoj řečových dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní).  Účastníci semináře budou pracovat na různých stanovištích na principu „kolotoče“ (carousel), kde si budou moci vyzkoušet všechny aktivity a poté budou navzájem sdílet svoje komentáře a vlastní náměty na adaptace předvedených aktivit. V ukázkách se objeví např. různé skupinové aktivity se soutěživým elementem (Flash the sentence! True or Lie Dice, Team Error Correction, Blockbuster,), aktivity zahrnující i jiný než jazykový cíl (Brainteaser, Compare two pictures in two minutes!) nebo aktivity podněcující používání výhradně cílového jazyka v hodině (You have been Biebered! Beat Your Record!).
Vzdělávací program bude veden převážně v českém jazyce, většina praktických ukázek bude v jazyce anglickém (všechny předvedené aktivity však mohou učitelé využít pro výuku kteréhokoli cizího jazyka).
Jazyk programu: angličtina a čeština