Didaktické studium cizího jazyka - ruština  Hradec Králové

Přihlásit Zpět
Podtitul
Hradec Králové
Termín konání
studium bude zahájeno po přihlášení dostatečného počtu zájemců
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ
Počet hodin
60
Cena
5000
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
T21-03-18-152
Číslo akreditace
MSMT-38232/2014-1-981

Anotace

Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent didaktického studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium bude zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky ruštiny ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium bude rozděleno do deseti šestihodinových bloků (celkem 60 hod výuky): 1.Jazyk ve třídě, atmosféra ve třídě. S čím přichází do vyučovacího procesu žák. 2.Proces učení se jazyku. Teorie, metody a přístupy ve výuce jazyků, kognitivní učení. 3.Náslech ve třídě. Hospitace ve třídě - určování jednotlivých stadií hodiny, role učitele, interakce učitel - žáci, vodítka pro hospitace ve školách. 4.Plánování hodiny - určení cíle hodiny (aktivity, dovednosti, typ jazyka), obsah přípravy, různorodost a pružnost plánu, způsoby psaní příprav. 5.Výuka novému jazyku - co učit, jak učit - obecně. 6.Práce žáků ve dvojicích a ve skupinách. 7.Porozumění/hodnocení učebnice. 8.Konkrétní metody a přístupy ve výuce cizího jazyka. 9.Výuka slovní zásoby, prezentace, procvičení, opakování. 10.Výuka mluvení. 11.Poslech s porozuměním. 12.Čtení s porozuměním. 13.Výslovnost – prezentace, procvičování. 14.Výuka psaní. 15.Výuka v heterogenních třídách. 16.Specifické poruchy učení (dyslexie a její projevy v hodinách cizího jazyka). 17.Učební osnovy, tematický plán, RVP, ŠVP. 18.Projektová práce. 19.Výuka mladších školních dětí a její specifika. 20.Využití počítačů v hodinách cizího jazyka.