Šikana ve školním prostředí a její řešení

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
6. února 2020, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
650
Garant
Mgr. Marie Vránová - vranova@nidv.cz ,tel.: 567 571 818, mobil: 775 571 627
Číslo programu
D35-01-24-201
Číslo akreditace
MSMT-15779/2016-1-522

Anotace

Seminář formou přednášky seznamuje především s narušením vztahů ve skupině, s tím, jaké jsou základní sociální potřeby dítěte a jaký vliv má přeuspokojování nebo neuspokojení na agresivitu dítěte. Přiblíženy budou nestandartními formami sociometrických šetření ve třídě metody, které může pedagog sám využívat na zmapování vztahů ve třídě. Část semináře bude praktická, metodami vytváření praktických dovedností a aktivizujícími metodami nabídne hravé techniky na zvládání šikanujícího chování a jednoduché psychosociální hry. Podrobně bude vysvětlena metoda usmíření při řešení šikany. Bude prezentován model vrstevnického programu a dále bude probírán i postup při použití metody vnějšího nátlaku, který bude možné využít v každodenní práci ve třídě.