• Slide Basic 01

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
13. prosince 2019, 8.30 - 15.00
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. - slajchova@nidv.cz ,tel.: 377 473 605, mobil: 731 503 744
Číslo programu
A11-01-14-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Vzdělávací program představuje právní předpisy a dokumenty, které se  vztahují k oblasti společného vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření.Témata semináře:I.                    Rozbor dílčích kroků a identifikace možností všech účastníků procesu společného vzdělávání – žák, rodiče, učitel, škola, školské poradenské zařízení, lékaři, orgán veřejné moci, revizní pracoviště.II.                  Kompetence jednotlivých účastníků v nastaveném systému a možná úskalí při vzájemné komunikaci a předávání informací. Možnosti spolupráce.III.               Rozbor a míra efektivity používaných dokumentů, které jsou určeny pro předávání informací.IV.               Revize zprávy a doporučení vydaných školským poradenským zařízením. Charakteristika dokumentů, jejich náležitosti, postupy a nakládání ve smyslu zajištění ochrany osobních dat dětí, žáků a studentů.V.                 Vzájemné předávání zkušeností s danou problematikou z terénu. Diskuze a návrhy, jakým způsobem zkvalitnit vzájemnou spolupráci.