Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  přihlášky na školní rok 2019/20

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
přihlášky na školní rok 2019/20
Termín konání
listopad 2019 - květen 2020
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
6400
Garant
Mgr. Jana Berkovcová - berkovcova@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 571 644
Číslo programu
K01-05-18-192
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště. V Hradci Králové studium probíhá vždy v pátek 1x za 14 dní. Časový rozvrh studia obdrží přihlášení účastníci během letních prázdnin.