Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. října 2019, 08.30 - 15.00
Místo konání
NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Helena Kumperová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
630
Garant
Bc. Martina Krumpolcová - krumpolcova@nidv.cz ,tel.: 353 590 369, mobil: 775 755 038
Číslo programu
P93-03-15-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Seminář je koncipován jako praktický workshop s ukázkami konkrétních technik a aktivit využitelných k prevenci výskytu agresivního chování dětí a šikany v prostředí středních škol a ke zlepšování vztahů ve třídě (ice-break aktivity, team-spirit, hry na zvyšování sociální koheze, kooperativní hry, zjišťování klimatu ve třídě, diagnostické aspekty hry, využití dotazníků, základní informace o sociometrii). Doplněn bude teoretickými poznatky a aktuálními zjištěními z oblasti příčin šikany, dynamiky sociálních skupin věkové struktury žáků středních škol, aktuálních forem šikany (kyberšikana, šikana učitele, relativizace autority atd.). Důraz bude kladen na metodické aspekty vedení jednotlivých typů aktivit k prevenci šikany a agresivity, včetně reflexe těchto aktivit.