Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol

Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol  motivace zaměstnanců, portfolio zaměstnanců, hodnotící rozhovory - 6 h

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
motivace zaměstnanců, portfolio zaměstnanců, hodnotící rozhovory - 6 h
Termín konání
07. října 2019, 9.30 - 14.00
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
12
Cena
480
Garant
Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D. - trnkova@nidv.cz ,tel.: 543 541 259, mobil: 778 774 930, 775 375 176
Číslo programu
U44-01-22-192-01
Číslo akreditace
MSMT-15779/2016-1-522

Anotace

Dvoudenní vzdělávací program je zaměřený na upevnění manažerských kompetencí ředitelů, zejména málotřídních základních škol. Obsahem semináře bude praktická aplikace problematiky řízení školy v podmínkách málotřídních škol, aktuální trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů i současná problematika řízení školy v oblasti pracovního a školského práva (6 vyučovacích hodin). Součástí semináře budou skupinové práce – kazuistiky, modelové situace v oblasti řízení, reakce na aktuálně řešené problémy v oblasti řízení, racionalizace řídících procesů v podmínkách malých pracovních týmů a dosahovaní požadovaných cílů školy i ve vztahu k platné legislativě (6 vyučovacích hodin). Velmi významným akcentem je i možnost společného pracovního setkání vedoucích pracovníků málotřídních škol, kteří vzhledem k četnosti zřizovatelů těchto škol v podstatě nemají v posledních osmi letech žádnou možnost skupinového pracovního dialogu a sdílení při řešení pracovních problémů. Styčnými tématy bude oblast řízení lidí, základní funkce managementu, plánování, kontrola a organizování lidí, psychohygiena v práci vedoucího pracovníka, time management, základy personalistiky a proces řízení změny.