Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období

Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
1. prezenční část 23. září 2019, 9.00 - 14.00, 2.prezenční část - 9.října 2019, 9.00 - 14.00 ; září/říjen elearning; leden/únor 2020 - 1.workshop; duben/květen 2020 - 2.workshop; červen 2020 - ukončení
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Daniel Janata
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
36
Cena
0
Garant
Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D. - el-hmoudova@nidv.cz ,mobil: 770 139 682
Číslo programu
19-48-18-192-KUU1-01
Číslo akreditace

Anotace

Kurz je určen těm učitelům, kteří se chtějí stát uvádějícími učiteli začínajících učitelů a chtějí jim poskytnout pomocnou ruku a účinnou podporu, a také těm učitelům, kteří již pracují v roli uvádějících učitelů a hledají další inspiraci a podporu. Účastníci získají základní informace o adaptačním období, o jeho jednotlivých fázích a především o jeho významu a smyslu pro profesní socializaci začínajícího učitele. Účastníci budou rovněž seznámeni s možnostmi, jak pomoci začínajícím učitelům prostřednictvím mentoringu i dalších způsobů profesní podpory začínajících učitelů.Kurz je určen pro učitele z MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatoří. Spolu s tímto kurzem probíhají další dva komplementární kurzy pro ostatní aktéry adaptačního období – začínající učitele a vedení školy.Obsah:
 • Role uvádějícího učitele – popis základních předpokladů pro výkon role uvádějícího učitele.

 • Popis oblastí, kterým se bude uvádějící učitel věnovat v rámci uvádění začínajícího učitele.

 • Plán adaptace začínajícího učitele.

 • Komunikace mezi začínajícím učitelem, uvádějícím učitelem a vedením školy.

 • Úvod do mentoringu.

 • Mentoring a jeho specifika, výhody a nevýhody.

 • GROW model, metoda SMART.

 • Zásady pozorování ve výuce.

 • Popisná zpětná vazba.

 • Silné otázky.

 • Mentorský kontrakt.

 • Vedení sebereflexního deníku, párová výuka (párové vzdělávání v MŠ), vzájemné sdílení, stínování, supervize, hospitace.

 • Profesní portfolio. Složení:prezenční část: 2x 6 hodin e-learning: 2x 8 hodinworkshop: 2x 4 hodiny