Konzultace k ICT metodické podpoře — SYPO

Podtitul

Termín konání

červenec - prosinec 2019

Místo konání

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského, Nymburk

Lektor

Mgr. Jana Krichebauerová

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům ICT

Počet hodin

4

Cena

0

Garant

Jana Krichebauerová - krichebauerova@nidv.cz ,mobil: 603 514 466

Číslo programu

19-44-12-ICT-Kon-PR-06

Číslo akreditace

Anotace

Konzultace je zaměřena na poskytování odborné, metodické podpory krajským ICT metodikem projektu SYPO v oblasti zavádění a využívání digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a řízení školy. Obsahem odborné podpory školy může být jedna, nebo i více témat — Digitální infrastruktura ve škole, Role ICT ve vzdělávání, Sledování trendů, ICT v řízení školy, Obsah pro využití ICT ve vzdělávání. Krajský ICT metodik společně se zástupcem školy řeší konkrétní situaci týkající se některé oblasti ICT dle potřeb a specifických podmínek školy. Konzultace je individuální akce a je poskytována školnímu ICT metodikovi/koordinátorovi, řediteli školy, nebo jinému zaměstnanci školy odpovědnému za implementaci digitálních technologií do vzdělávání a řízení ve škole. V případě konzultace na místě se krajský ICT metodik, po vzájemné dohodě, dostaví do školy, která o podporu požádá. Škola může využít pouze tři konzultace v průběhu jednoho školního roku.


Copyright © 2019 NIDV