Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole

Podtitul

Termín konání

4. března 2020, 8.30 - 14.30

Místo konání

NIDV Plzeň, Čermákova 18

Lektor

Mgr. Eva Rybárová

Doporučeno

učitelé MŠ

Počet hodin

8

Cena

600

Garant

Mgr. Miroslava Sklenářová - sklenarova@nidv.cz ,tel.: 377 473 608, mobil: 775 571 656

Číslo programu

L44-02-14-201

Číslo akreditace

MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Teoreticko-praktický seminář je zaměřen na účinné využívání diagnostické a evaluační aktivity v pedagogickém procesu a na to, jak s jejich pomocí přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí. Nabízí konkrétní podněty k tomu, co a jak u dítěte sledovat a hodnotit. Přináší především praktické náměty a inspirace jak postupovat, čeho si všímat a jak zachycovat poznatky o dítěti. Obsahem semináře jsou trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání, možnosti učitelů mateřských škol při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ, podmínky a zásady, které se musí při sledování a hodnocení dodržovat. Účastníci se seznámí s příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte, s možnostmi využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí, s náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Součástí programu je odborná diskuse.


Copyright © 2019 NIDV