• Slide Basic 01

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
14. ledna 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Dana Forýtková
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
X95-03-23-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Obsah vzdělávacího programu vychází z definice Zákona  č. 472/2011 Sb. a Vyhlášky č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Základní pojmy: zdravotní postižení (včetně specifických poruch učení), zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, mimořádně nadaní. V další části programu bude vytvořena struktura individuálního vzdělávacího plánu v souladu s podrobným rozborem dle Vyhlášky č. 147/2011 Sb., vyvozování aktivizačními metodami, důraz bude kladen na aktuální pedagogickou diagnostiku ve vztahu k dovednosti číst a psát, z níž je následně možné vyvodit potřebné úpravy respektující speciální vzdělávací potřeby žáka ve výuce dle typu vývojové poruchy učení, úpravy versus úlevy. Seznámení se s podmínkou návaznosti IVP v jednotlivých časových úsecích.  Na závěr si účastníci prakticky vyzkouší proces tvorby IVP pod supervizí lektorů.