Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol

Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
12. listopadu 2019, 13.00 - 17.30
Místo konání
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo nám. 10
Lektor
PaedDr. Antonín Herrmann, Mgr. Lucie Sichingerová
Doporučeno
pedagogům ZŠ
Počet hodin
6
Cena
0
Garant
Mgr. Miroslava Sklenářová - sklenarova@nidv.cz ,tel.: 377 473 608, mobil: 775 571 656
Číslo programu
E96-14-14-192
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svojí tématikou odpovídá realitě související s navyšováním dětí/žáků-cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků-cizinci a přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci se žáky-cizinci využívat.

Součástí programu je seznámení se základními relevantními právními normami v aplikovatelné podobě, především se školským zákonem a navazujícími předpisy, zároveň bude představen proces, který jsou školy povinny při vzdělávání žáků-cizinců zajistit. Součástí programu bude rovněž část věnovaná aktuálním informacím o možnostech podpory, např. spoluprací s krajskými úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, služeb asistenta pedagoga, formou účasti v rozvojových či dotačních programech, využitím nabídky činností nestátních neziskových organizací. Prostor bude dán také řízené diskuzi na probírané téma integrace žáků-cizinců do vzdělávacího proudu, postavené na typických kazuistikách a zkušenostech účastníků z jejich vlastní pedagogické praxe. Na závěr budou prezentovány vhodné a veřejně dostupné legislativní i metodické dokumenty MŠMT a NIDV související se vzděláváním žáků-cizinců.