• Slide Basic 01

Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole

Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16. ledna 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Iva Škaloudová
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - flanderkova@nidv.cz ,tel.: 475 205 417, mobil: 731 503 733
Číslo programu
A51-02-16-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Témata semináře:1. Pojem vzdělávací cíl, rámcové cíle, dílčí cíle, vlastnosti vzdělávacích cílů.2. Smysl a význam vzdělávacího cíle. Jak formulovat dlouhodobé cíle do kurikulárních školních dokumentů i krátkodobé cíle do operativních plánů.3. Cílevědomé plánování činnosti, práce s rámcovými cíli a s dílčími cíli v RVP PV, jak je konkretizovat je a využívat při stanovení vhodných metod a postupů.V praktické části účastníci naplánují integrovaný blok v souladu se zásadami RVP PV, s využitím vzdělávacích cílů, procvičí si formulace cílů u konkrétních činností v MŠ a zhodnotí definované cíle (SMART), zpětnou vazbu a hodnocení pedagogické práce vzhledem ke stanoveným cílům.