• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2  (vhodné pro pedagogy vyučující AJ v MŠ a na 1. st. ZŠ)

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
(vhodné pro pedagogy vyučující AJ v MŠ a na 1. st. ZŠ)
Termín konání
každou středu 15.35 - 17.05 h, 18. září 2019 - 22. leden 2020 (kromě 30.10. 20.11.a 25.12.2019 a 1.1. 2020)
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Lenka Hošková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
32
Cena
2900
Garant
Sandra Černá - cerna.s@nidv.cz ,tel.: 377 473 605, mobil: 778 113 581
Číslo programu
A63-03-14-192-02
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, předložky

SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek

PRAKTICKÁ AJ: na ulici, ve městě

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?, budoucí čas s going to

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny

PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 1. a 2. stupeň, příslovce

SLOVNÍ ZÁSOBA: počasí, vlastnosti

PRAKTICKÁ AJ: psaní dopisůJazyk programu: čeština, angličtina