• Slide Basic 01

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
..;;;9.00-15.00;;;bude upřesněno;;;
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PaedDr. Iva Tomášková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
U32-02-22-212
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a ml.školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy s poukazem na klady a úskalí. Na příkladech bude ukázáno, jak hry obměňovat a proč, jak je zjednodušit a jak je gradovat, aby mohli vyjít vstříc individualizaci v nárocích na děti. Podobně bude poukázáno na klady a zápory samostatné práce ve dvojicích i ve skupině (dramatizace). Využijeme jak tradičních her, tak i her nových, které stimulují logické myšlení. Tyto přístupy budou ilustrovány na práci s drobným materiálem i na příkladech práce s dětskou literaturou.