• Slide Basic 01

Hrajeme si s příběhem

Hrajeme si s příběhem

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
2. listopadu 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
J92-02-22-212
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Formou zážitkového učení budou účastníkům předvedeny praktické náměty, metody a techniky dramatické výchovy (živé obrazy, pantomima, ulička, dramatická etuda, hra v roli), sdílení vlastních reflexí a zkušeností. Obsahem programu jsou rovněž společné úvahy o jednání lidí (učitel, dítě, rodič) v modelových situacích, řešení problémů, diskuze a rozvíjení skupinového cítění. Účastníci si zároveň budou moci vyzkoušet tvořivou práci s textem, vybrané aktivizující metody a diskuzní techniky s použitím netradičních rekvizit. Prostřednictvím příběhu tak mohou proniknout do systému tvořivé dramatiky a kooperativního učení,  který umožní přirozené rozvíjení kompetencí dětí/žáků,  využívá se v každodenních činnostech a při realizaci tematických celků. Při vzniku příběhů bude na konkrétních příkladech podpořen osobnostní a sociální rozvoj s důrazem na rozvoj tvořivosti.