• Slide Basic 01

Rozvoj učitele dramatickou improvizací

Rozvoj učitele dramatickou improvizací

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
6. a 13. ledna 2019, 9.00 - 16.00
Místo konání
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Markéta Světlíková
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
16
Cena
1800
Garant
Mgr. Marie Effenberková - effenberkova@nidv.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
E07-03-19-192
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Dvoudílný vzdělávací program je koncipován jako praktická prožitková dílna. Lektor vhodnými metodami a formami povede účastníky k objevení svých základních předpokladů pro dramatická jednání, která mohou být východiskem pro zlepšení motivačních dovedností učitele, komunikaci se žáky,  kolegy, rodiči. Cestou tvořivých, průpravných her a cvičení s komunikativními prvky povede účastníky k procvičení psychosomatických dovedností především z oblasti hlasové a pohybové výchovy. Budou mít možnost pracovat s napětím a uvolněním, smyslovou vnímavostí a představivostí, s rytmem a dynamikou v oblasti pohybu a řeči. Vyzkouší si schopnost koncentrace a sebekontroly.

V prvním modulu (8 hodin) lektorka představí účastníkům různé  techniky práce s hlasem, gesty a projevem, ukáže možnost napravení vztahu skrze nápravu komunikačních technik. Na reálných příkladech ukáže účastníkům, jak na žáky působí učitelův postoj, práce s fyzickým tělem, gesta.

Ve druhém modulu (8 hodin) budou učitelé pracovat s pracovními listy, naučí se vnímat svůj osobnostní typ, vliv posazení hlasu na osobnost a obráceně – jak se hlasem projevuje osobnost. Lektorka seznámí učitele, jak pracovat s hlasem - dýchání do bránice, hlavová rezonance, výslovnost, energie hlasu – šíření hlasu v prostoru. V závěrečné části bude dán prostor k sebereflexi, reflexi, diskusi, odkazy a doporučení vhodné literatury např. Emoční inteligence – Daniel  Coleman, Metafora, 2015, Creative Visualisation - Shakti Gawain, New World Library, 2002, Developing Intuition – Shakti Gawain, New World Library, 2002 atp.