• Slide Basic 01

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy, které NIDV vydává, mají přispět k vyšší informovanosti o jeho poslání a významných aktivitách celostátního dosahu i v rámci regionů.

Jsou zveřejňovány rovněž na webových stránkách jiných institucí a organizací, mimo jiné na webu MŠMT, dále v denním či odborném tisku s celostátní působností či v regionálních sdělovacích prostředcích.

Datum
Titulek
Autor