• Slide Basic 01

Tisk a média

Tiskové zprávy a média

Tiskové zprávy vydané Národním institutem pro další vzdělávání a dále články či rozhovory, které publikovali pracovníci NIDV v denním či odborném tisku a v dalších sdělovacích prostředcích.