• Slide Basic 01

IV/2.5 k) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - ICT

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 250
Nabídka

Poptávka