• Slide Basic 01

IV/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 24 hodin

Problematika nadaných žáků na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka