• Slide Basic 01

IV/2.3 f) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - výchova k podnikavosti

Finanční a pojistná matematika

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka