Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 60

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk A2

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A1

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 32

DACHL+L aneb poznáváme německy mluvící země

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 24

Konverzační kurz německého jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 32

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 32

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk B2

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 60