• Slide Basic 01

IV/2.3 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - čtenářská gramotnost

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka