Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16