• Slide Basic 01

IV/2.2 k) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - ICT

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka