Základy podpory polytechnického vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16