• Slide Basic 01

IV/2.2 j) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - polytechnické vzdělávání

Základy podpory polytechnického vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka