Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16