• Slide Basic 01

IV/2.2 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka