• Slide Basic 01

IV/2.2 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - inkluze

Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Problematika nadaných žáků na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka