Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Problematika nadaných žáků na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24