• Slide Basic 01

IV/2.1 j) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Podpora polytechnického vzdělávání - 3D tiskárna

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - robotické systémy v teorii a praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - robotický manipulátor

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora polytechnického vzdělávání - výrobní automat

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Základy podpory polytechnického vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka