Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16