• Slide Basic 01

IV/2.1 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

  • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kooperativní a párové metody učení

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka