Problematika nadaných žáků na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8