Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 60

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk A2

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A1

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 32

Co ještě nevíte o Rakousku a Lichtenštejnsku

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Co se dnes čte v Británii a v USA

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

DACHL+L aneb poznáváme německy mluvící země

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 24

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Jak dobře znáte Německo

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Konverzační kurz německého jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 32

Man kann nicht nicht kommunizieren!

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 32

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Ruský jazyk dnes – aktuální a problematické jevy v současné ruštině

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Výuka reálií v anglickém jazyce

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 24

Výuka reálií v ruském jazyce nově a aktuálně

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

I němčina může bavit

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (16 hodin)

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Reálie netradičně - Austrálie, Kanada, Irská republika

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Reálie netradičně - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Reálie netradičně - Spojené státy americké

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8