• Slide Basic 01

III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 hodin

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

  • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
  • Hodinová dotace: 274
Nabídka

Poptávka