Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 274