• Slide Basic 01

III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 24 hodin

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Problematika nadaných žáků na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka