Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Problematika nadaných žáků na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24