• Slide Basic 01

III/2.3 k) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - ICT

English for Information Technology

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Počítač jako pomocník při práci aneb Základní práce s daty, texty a tabulkami

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Počítač usnadňuje přípravu – Pokročilá práce s texty, tabulkami a prezentacemi

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 250
Nabídka

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Poptávka