• Slide Basic 01

III/2.3 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy I.

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka