Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy I.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24