24 hodin pro kariérové poradenství a podporu žáka na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 24