• Slide Basic 01

III/2.3 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - kariérové vzdělávání

24 hodin pro kariérové poradenství a podporu žáka na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka